(Tiếng Việt) 126 triệu người dùng Facebook tại Mỹ đang bị chi phối bởi Nga

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみです。

Tags: